insurance company

   

Υπηρεσίες που παρέχουμε στους Πελάτες μας1. Ολοκληρωμένη μελέτη και συνολική αξιολόγηση των αναγκών για τον Ιδιώτη, τον Επαγγελματία,
την Επιχείρηση.


2. Ανάλυση, σωστή εκτίμηση των κινδύνων και ορθός υπολογισμός των αξιών και των
ασφαλιζομένων κεφαλαίων.

3. Συστηματική έρευνα αγοράς για αναζήτηση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με συγκριτικές
αναλύσεις
των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

4. Λεπτομερής σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις
και στα δεδομένα του πελάτη.

5. Άριστος συνδυασμός προϊόντων, παροχών και καλύψεων με ευνοϊκούς όρους και ανταγωνιστικές τιμές,
επιτυγχάνοντας το μέγιστο επιθυμητό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος.

6. Υποδειγματική διαχείριση των ασφαλιστικών λογαριασμών.

7. Ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός για επανεκτίμηση των τρέχουσων αξιών και επαναπροσδιορισμό
των βραχυπρόθεσμων - μακροπρόθεσμων στόχων του πελάτη.

8. Διαρκής ενημέρωση και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στον τομέα των
χρηματοασφαλιστικών υπηρεσιών.

9. Άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επέλθει ζημιογόνο γεγονός, καθώς και αυστηρός έλεγχος
των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης.

10. Πλήρης αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και του διαδικτύου για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.


10+
ΕΠΕΝΔΥΣΗ