insurance company

   

1. Ολοκληρωμένη μελέτη και συνολική αξιολόγηση των αναγκών για τον Ιδιώτη, τον Επαγγελματία, την Επιχείρηση.

2. Ανάλυση, σωστή εκτίμηση των κινδύνων και ορθός υπολογισμός των αξιών.

3. Λεπτομερής σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στα δεδομένα και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

4. Άριστος συνδυασμός προϊόντων, παροχών και καλύψεων με ευνοϊκούς όρους και ανταγωνιστικές τιμές.

5. Πλήρης αξιοποίηση των κινήτρων που παρέχει το εκάστοτε φορολογικό σύστημα.

6. Υποδειγματική διαχείριση των ασφαλιστικών και των επενδυτικών λογαριασμών.

7. Άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επέλθει ζημιογόνο γεγονός  και αυστηρός έλεγχος  των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων.

8. Ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός για επανεκτίμηση των τρεχουσών αξιών και επαναπροσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του πελάτη.

9. Διαρκής ενημέρωση και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στον τομέα των χρηματοασφαλιστικών υπηρεσιών, τόσο στην ελληνική, όσο και στην παγκόσμια αγορά.

10. Συστηματική έρευνα αγοράς και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων υπηρεσιών.